خوب و بد هرچه نوشتند به پای خودمان

خوب و بد هرچه نوشتند به پای خودمان

انتخابی است که کردیم برای خودمان

این و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند

غم نداریم، بزرگ است خدای خودمان

بگذار که با فلسفه شان خوش باشند

خودمان آینه هستیم برای خودمان

ما دو رودیم که حالا سر دریا داریم

دو مسافر یله در آب و هوای خودمان

احتیاجی به در و دشت نداریم اگر

رو به هم باز شود پنجره های خودمان

من و تو با همه شهر تفاوت داریم

دیگران را نگذاریم به جای خودمان

درد اگر هست برای دل هم میگوییم

در وجود خودمان هست دوای خودمان

دیگران هرچه که گفتند بگویند، بیا

خودمان شعر بخوانیم برای خودمان

                                                                        مهدی فرجی

ساکتمن وتو فاصله ای نداریم نزار فرصت از دست بره همیشه واسه جبران وقت نیست،مگه ما از دنیا چی میخوایم که سهممون پریشونی شده . . . افسوس

وقتمون تموم نشده . . . لبخند

/ 0 نظر / 25 بازدید