روز مبادا

 

وقتی تو نیستی
نه هست های ما
چونان که بایدند
نه باید ها...
مثل همیشه آخر حرفم
و حرف آخرم را
با بغض می خورم
عمری است
لبخند های لاغر خود را
در دل ذخیره می کنم :
باشد برای روز مبادا !
اما
در صفحه های تقویم
روزی به نام روز مبادا نیست
آن روز هر چه باشد
روزی شبیه دیروز
روزی شبیه فردا
روزی درست مثل همین روزهای ماست
اما کسی چه می داند ؟
شاید
امروز نیز روز مبادا باشد !

                                         قیصر امین پور

/ 3 نظر / 18 بازدید
نوید

ما منتظر شنیدن حرفات هستیم پس زودتر برگرد[نگران]

نوید

کجایییییییییییییییییییییییییییییییی:؟[نگران]