نا تمام

این چه رسمی است که تا عاشق هست

آسمان هست و زمان هست و شقایق هم هست،

زندگی باید کرد

زندگی چیزی نیست جز به هم ساختن ثانیه ها

و چه عاشق باشیم ، چه نباشیم ، زمان می گذرد

وچه بهتر که نمی گردد باز ... !

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
شهرام

آخرش این نیست: چه بهتر که بر نمی گردد باز