حرفای ناگفته

 بامن حرف نزن     حرف هایی است برای نگفتن؛ و ارزش هر کس به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

   بامن حرف نزن  راست می گفت ان نویسنده آشنا من، که من چشمهایم همیشه نیمه باز است، و « می خواهم بگویم که هیچ چیز و هیچ کس در این دنیا وجود ندارد که دیدنش به باز کردن تمام چشم بیرزد.»

   بامن حرف نزن   شکوه و شگفتی و زیبایی شورانگیز طلوع خورشید را، باید از دور دید. اگر نزدیک شویم، از دست اش داده ایم. لطافت و زیبایی گل زیر انگشت های «تشریح » می پژمرد! آه که عقل این ها را نمی فهمد !

/ 0 نظر / 14 بازدید