خسته

از زندگی از این همه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماه

امشب دگر ز هر که و هر کار خسته ام

دل خسته سوی خانه تن خسته می کشم

آوخ ... کزین حصار دل آزار خسته ام

بیزارم از خموشی تقویم روی میز

وز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام

از او که گفت یار تو هستم ولی نبود

از خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام

تنها و دل گرفته و بیزار و بی امید

از حال من مپرس که بسیار خسته ام

                                                   محمدعلی بهمنی

/ 4 نظر / 13 بازدید
محسن

نگاه ساکت بارا ن به روی صورتم دزدانه میلغزید ولی یاران نمیدانند که من دریایی از دردم به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوت تلخ میگریم [گل] زندگانی با همین غمهـــــــــا خوش است با همین بیش و همین کم ها خوش است زندگی کردیـــــــــــــــم و شاکی نیستیم بر زمین خوردیم و خـــــــــــــاکی نیستیم [گل]

maximos

سلام لوتی خسته نباشی ما آپیم سری به ما بزن[شوخی] آه ! ای همیشه مهربان ! در این قفس دگر نمان ! با من که خسته مانده ام ، شعر رها شدن بخوان ! [گل][گل][گل]

نوید

سلام اسم وبللاگ من به این خاطر 4شنبه س چون اکثر اتفاقات زیبا و خوشحال کننده و حتی خبرای خوبو توی روز 4شنبه شنیدم نمونه اشم همین 4شنبه گذشته بود که یه اتفاقی که مدتها بود منتظرش بودم اتفاق افتاد

Naki3a

سلااااااااااام خوبی؟؟؟؟ وب خیلی خوشگلی داری [لبخند] به منم سر بزن بای تا بعد[ماچ]