مرا بشنو

صدای پای بارانم

مرا بشنو مرا بشنو

غم خار بیابانم

مرا حس کن مرا حس کن

مرا از چشم من بشناس

که صد آیینه اندوه است

دلم دریاترین دریا

تنم تنهایی کوه است

تو را جانانه می خواهم

که بی تابانه می خواهم

تو را ای دشمن جانم

من دیوانه می خواهم

صدای پای بارانم

زمستانم زمستانم

غم خار بیابانم

بیابانم بیابانم...

مرا امروز تو باور کن

تو اینجا و من اینجا

کسی هرگز نمی داند

چه سازی میزند فردا

چه می دانی تو از دیروز

چه می دانم من از فردا

همین یک لحظه را دریاب

که فردا می شوی تنها

 

                                           اردلان سرافراز - زمستان 80

 

/ 0 نظر / 13 بازدید