خواب و خیال

 

برای قلقلی خودم

 

من خواستم که خواب و خیال خودم شوی

رویا شوی، امید محال خودم شوی

در من دویده لرزه و سرگیجه ام گرفت

آوردمت دلیل زوال خودم شوی

یا در دلم شناور و یا بر تنم روان

ماهی و ماه زلال خودم شوی

هر روز بیشتر به تو نزدیک میشوم

چیزی نمانده است که مال خودم شوی

حالا تو چشمهای منی ابر شو ببار

تا قطره قطره گریه به حال خودم شوی

عاشق نمیشوی سر این شرط بسته ام

نه . . . حاضرم ببازم و مال خودم شوی

                                                                مهدی فرجی

/ 2 نظر / 14 بازدید
نوید

و تو باز نیامدی...