برای تو

دلم تنگ شده مثل کفشهای کودکیم.
مثل این شعر که دیگر اندازه ات نمی شود . . . .
 
 
برای خودم دلتنگم برای خنده هایی که ازم دزدیدن برای اون لحظه های بدون ترس و دلهره 
 
واسه مارالی که بود و دیگه نیست . . .
 
تو هم خسته شدی امروز فهمیدم خدا کنه که ببخشیم


/ 0 نظر / 20 بازدید