بازم سلام

سلام

مدتی میشه که دیگه حوصله هیچ چیز حتی خودم رو هم ندارمنگران، این تو خونه نشستن داغونم کرده، هیچ چیز خوشحالم نمیکنه.سبز

باید یواش یواش بساط برف رو جمع کنمتصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول


 و برم به استقبال بهارتصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 هرچند که دیگه بهار و زیباییهاش هم من رو شاد نمی کنه ولی

چه میشه کرد زندگی همینه . . .

زندگی جنگ است و دیگر هیچ . . . متفکر

 

/ 0 نظر / 13 بازدید