شب رفتنت آرزو میکنم

شب رفتنت آرزو میکنم…!

نشد تا تو هستی من عاشق بشم .

 نشد قلب ما عشقو باور کنه

به امشب به تقدیر من عشق تو

به حالی که بی من، تو داری قسم

به عنوان روزی که بردی منو

به حسی که گفتی میایی قسم

به دل خواهی اولین دلهره

به گاهی که با من نبودی قسم

جدا میشی و میرود خاطره

ولی شک نکن من به تو میرسم

نشد تا تو هستی من عاشق بشم

نشد قلب ما عشقو باور کنه

شب رفتنت آرزو میکنم

خدا وقت دوریتو کمتر کنه

به چشمای تو قبل هر گریهای

قسم میخورم یاد تو با منه

قسم میخورم بغض این انتظار

یه روزی تو آغوشمون بشکنه
 
                                                                                          فرزاد حسنی
/ 0 نظر / 6 بازدید